Generalforsamling LUB 21. marts 2015 kl. 1300 i Odense
 
 
Fremmøde fra:
 
Odense
Nyborg
Korsør         
Benløse
Greve
Grænsegenens
Nordals
 
Afbud fra:
 
Brønderslev
Århus
Ålborg
Vesthimmerland
 
 
Intet svar:
 
Djursland
 
 
 
  1. Valg af dirigent. Nicolai Nyborg blev valgt.
 
 
  1. Godkendelse af delegerede.  Godkendt af kasser.
 
 
  1. Formandens beretning.
 
Der er i bestyrelsen blevet arbejdet med
Forbundet, Beredskabsstyrelsen og Brandkadetter i Danmark
 
Vi afventer forbundet får samlet et nyt ”hold”.
 
Vi er blevet tilbudt møde med beredskabsstyrelsen for drøftelse af det videre forløb med uddannelse og enehedstimebetaling
 
Er der nogen der skal bruge en samarbejdsaftale har Korsør Ungdomsbrandvæsen fået lavet en som der kan kopieres.
 
Godt landstræf 2014 afholdt i Greve men med et underskud.
 
Landstræffet bliver i 2015 afholdt i Djursland den 18.-19.-20/9-2015
Landstræffet bliver i 2016 afholdt i Korsør.
 
Dato for Generalforsamlingen 2016 er sat til D 12 Marts
Formanden takker for de fremmødte, men beklager at alle korps ikke deltager.
 
 
  1. Godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent
Rene kasser fremlægger regnskabet som godkendes.
Der er 12 korps som medlemmer af LUB
Kontinentet vil forsat være 500,- om året.
 
  1. Indkommende forslag. Ingen indkommende forslag.
 
 
  1. Valg til bestyrelsen
Formand: Bjarne (Korsør) modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem: Nicolai (Nyborg) overtager fra Anders (Benløse) Stor tak til Anders for hans arbejde i bestyrelsen
2 Suppleanter: Anders (Benløse) – Dirk (Grænseegenen)
Revisor: Jesper (Benløse)
Revisor suppleant: Henrik (Odense)
                     
 
  1. Info om BRS, BRF og BID
Poul (Odense) fortæller lidt om BRS og at de har tilbudt LUB et møde om enhedstimebetalingssystemet og om der er noget der skal justeres.
LUB vil gerne at der kontrolleres mere fra BRS side.
                      Dirk ønsker at det evt. kunne blive lidt nemmere at søge midler ved BRS
                     
Bjarne fortæller om BID og at de ikke er det samme som vores ”frivillige” junior/ungdomskorps.
LUB holder lidt øje med BID som har ”snablen” lidt langt fremme.
 
 
  1. Bordet rundt
Odense: 14 medlemmer. Uddannelse hver mandag.
 
Greve: 14 medlemmer. Køre uddannelse hver tirsdag og der er fuld skrue på. Tre nye køretøjer er kommet til.
 
Nordals: Kun 4 medlemmer tilbage, men 14 instruktører.
 
Grænseegen: 6 medlemmer og kun 3 instruktører. De søger stadig efter medlemmer.
 
Benløse: 15 medlemmer, uddannelse hver torsdag.
 
Korsør: 9 medlemmer , mange nye. Uddannelse hver tirsdag
 
Nyborg: 15 medlemmer. Har sammen med Midtfyns efterskole lavet en linje som hedder ”Brandmand”
 
 
  1. EVT.
Dirk efterlyser en billig brandbil da de gerne vil kunne transportere deres unge i sådan en da de ikke må bruges kommunens biler.
 
Poul fremviser LUB´s logo som der bliver indkøbt 1000 stk. af og kan bestilles ved Bjarne til kr. 10,- pr stk.
                     
Poul beklager at der ikke er opbakning til generalforsamlingen og håber på at der i fremtiden kommer flere.
 
Nicolai takker for god ro og orden..
 
 
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite